นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดการจัดงาน “Transport United for Happy Journey : คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข” ในระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.65 ที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจโครงการแผนงานและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ขบ. ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้นำกระบวนงานด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ร่วมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

โดยบูธของ ขบคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. จะให้บริการด้านใบขับขี่ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนใบขับขี่จากรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบบัตรพลาสติกที่มี QR Code การออกใบแทนใบขับขี่เดิมที่ชำรุด สูญหาย หรือลบเลือน การต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ผ่านการอบรมออนไลน์จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เรียบร้อยแล้ว การขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี) กรณีสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี และการขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคลใหม่ กรณีได้รับหนังสือรับรองผ่านหลักสูตรการอบรมและทดสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 15 ชั่วโมง จากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. ยกเว้นการขอรับใบขับขี่ใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจขอต่ออายุใบขับขี่ ให้เตรียมหลักฐาน 1.ใบขับขี่เดิม 2.บัตรประชาชน 3.ใบรับรองแพทย์ ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ภายในบูธให้บริการ ขบ. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ สำหรับประชาชนที่มิได้เตรียมใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบขับขี่อีกด้วยคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น DLT QR Licence แอพ แสดงใบขับขี่บนสมาร์ทโฟน ที่แสดงข้อมูลเหมือนใบขับขี่ฉบับจริง แต่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถใช้แสดงแทนใบขับขี่ฉบับจริงได้ โดยจะแนะนำการดาวน์โหลดแอพ รวมถึงแนะนำการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของแอพ อาทิ การแจ้งเตือนเพื่อแสดงวันหมดอายุของใบขับขี่ฟังก์ชันข้อมูลส่วนบุคคล แสดงสิทธิการรักษาพยาบาล โรคประจำตัว และกรุ๊ปเลือด แชร์พิกัดการเดินทางของเราให้คนอื่นทราบ รวมไปถึงการติดตามข่าวสารของ ขบ. ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย.

“กรมขนส่ง” เปิดบูธให้บริการด้านใบขับขี่ ณ สถานีกลางบางซื่อ 15-16 ก.ย.นี้

admin