นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 ทั้งสิ้นจำนวน 23.40 ล้านคน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วัน) มีจำนวนประมาณ 3.07 ล้านราย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กระทรวงการคลัง นำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ล่าสุดข้อมูลใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 14 ก.ย.2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการแล้ว 36.32 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 จำนวน 12.06 ล้านคน ใช้จ่าย 2,402 ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 860,550 คน ใช้จ่าย 171 ล้านบาท และคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 23.24 ล้านคน ใช้จ่ายสะสม 20,189 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่าย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท ร้านโอทอป 1,019.05 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.46 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.02 หมื่นรายคำพูดจาก ทดลองเล่น

ข่าวดีอีก! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เพิ่ม 3 ล้านสิทธิ

admin