เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair ได้รวมตัวกันที่หน้ารั้วกระทรวงการคลัง เพื่อคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีใจความสำคัญระบุว่า จะปรับเปลี่ยนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เฉพาะคนที่ไม่มีรายได้หรือไม่มีรายได้เพียงพอ

อย่างไรก็ตามแม้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะออกมาย้ำว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนนโยบายที่จะปรับลดเงินเบี้ยผู้สูงอายุใดๆ ทั้งสิ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะยืนยันแล้วว่าการจ่ายยังเป็นไปตามเดิม เพราะต้องรอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เคาะหลักเกณฑ์ชี้วัดคุณสมบัติว่าคนไหนควรได้ไม่ควรได้ก่อน ส่วนทางออกจะเป็นอย่างไรต่อไป จะยังจ่ายให้แบบสวัสดิการถ้วนหน้าไหมหรือคนไหนควรได้บ้าง อยู่ที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาตัดสินใจ

เกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่สอดคล้อง รธน. ยันตอนนี้สูงวัยยังได้ตามเดิม

ขอคนรวยเข้าใจ! รองโฆษกรัฐบาลแจงปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อใช้งบกับคนที่ลำบาก

แต่ประชาชนยังคลางแคลงใจ และตั้งข้อสังเกตว่าทำไม งบทหารซื้อเรือดำน้ำได้ งบนายพล งบอาหารเลี้ยง-เบี้ยบำนาญ สว.จ่ายได้ แต่เหตุใดถึงพยายามจะหั่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความกังวลเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และความไม่พอใจเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเรียกร้องจำนวนมากที่หน้ากระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ต้องคล้องโซ่ล็อกประตูกันม็อบประชาชนที่จะบุกเข้ามาทวงสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้านหน้ารั้วกระทรวงการคลัง ประชาชนจำนวนมาต่างตะโกนสอบถามถึงข้อสังเกตว่าทำไมถึงต้องพยายามหั่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มให้ถึง 3,000 บาท ตามเส้นแบ่งความยากจนจากนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย เนื่องจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามอัตราเดิมที่ได้ 600-1,000 บาทตามช่วงอายุนั้น ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ร่ำไห้! สูงวัยบุกกระทรวงการคลัง ทวงเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท

admin