เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ยกย่องเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นกตัญญูและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี วางตัวอยู่ในครอบครัวและในสังคมโดยธรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้บุตรธิดาและหลาน ๆ ของนายธนินท์ ได้แก่ นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ และบุตรชาย นายสันติพงศ์ เจียรวนนท์ รอสส์, นายสุภกิต เจียรวนนท์  และนางมาริษา เจียรวนนท์ พร้อมบุตรชาย นายธนิศร์ เจียรวนนท์ นายชวิศ เจียรวนนท์, นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางบุษดี เจียรวนนท์ พร้อมบุตรชายนายกรวัฒน์ เจียรวนนท์, นายณรงค์ เจียรวนนท์, นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นายธนินท์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวเจียรวนนท์และชาวซีพี  ทั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า 1,500 คน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด้วยตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์ และเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสังคมไทย และในปีนี้นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับพิจารณาให้เป็น “ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567” โดยถือเป็นผู้มากประสบการณ์และเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทย และที่สำคัญเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่เพียงระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นระดับโลก ถือเป็นศักยภาพของคนไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณค่าที่จะให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ในการนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯได้เผยแพร่ประวัติของนายธนินท์ ในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 ระบุว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในความกตัญญู โดยนำมาใช้ทั้งในชีวิตและการดำเนินธุรกิจ และยังปลูกฝังความกตัญญูแก่ทุกคนในครอบครัวรวมถึงพนักงานและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะเชื่อว่ารากฐานคือการกตัญญูและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และสำคัญที่สุดต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยถือเป็นการตอบแทนแผ่นดินและกตัญญูต่อประเทศชาติคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้จักให้ รู้จักเสียสละ และรู้จักให้อภัย” คำกล่าวของนายธนินท์ ที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ นำมาเผยแพร่เป็นต้นแบบแนวคิดที่มีคุณค่า

ปัจจุบันนายธนินท์ อายุ 84 ย่างเข้า 85 ปี แต่ยังสนุกกับการทำงาน และมีเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรงในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติมาแนะนำแก่ผู้สูงวัยหรือผู้มากประสบการณ์คือ 1.ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2.ต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3.ออกกำลังกาย และต้องไม่กังวลกับอายุที่สูงขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขอให้มุ่งมั่น เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการมีจิตใจที่กว้างขวาง รู้จักให้ รู้จักเสียเปรียบ ทำเพื่อคนอื่น ให้อภัย ไม่ผูกใจเจ็บ จะทำให้เราสบายกายสบายใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อายุยืนยาว

เชิดชูเกียรติ ‘เจ้าสัวธนินท์’ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2567 แนะ 3 เคล็ดลับมีความสุขและแข็งแรง

admin