ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศก (สฎ.029) เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คลองชะอุ่น กับหมู่ที่ 5 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 66.897 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์

สะพานดังกล่าว มีความยาว 340 เมตร กว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ สองฝั่งยาวรวม 113 เมตร

ทั้งนี้ ทชคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. ได้หารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีมติในการตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานเชี่ยวไทร” เพื่อเป็นการระลึกถึงชื่อท่าน้ำเดิมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองตำบล ให้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่จุดหมายปลายทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการในท้องถิ่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ หน่วยงานด้านการสื่อสาร ตลอดจนหากเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน จะสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพได้อีกด้วย

เปิดใช้แล้ว! สะพานเชี่ยวไทรเชื่อมสองตำบลสะดวก

admin