นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. อยู่ที่ระดับ 89 ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.3 ในเดือน มิ.ย. เป็นค่าดัชนีฯ สูงสุดรอบ 4 เดือน และปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันเนื่องจากปัจจัยบวกภาคการผลิตที่ขยายตัวจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดในประเทศและส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการเปิดประเทศและยกเลิกไทยแลนด์ พาส วันที่ 1 ก.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยสิ่งที่กังวลขณะนี้คือ ภาวะต้นทุนการผลิตการเงินของไทยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งค่าแรง ค่าไฟฟ้า รวมถึงดอกเบี้ยนโยบาย  

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ขอให้รัฐพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามความเห็นของคณะกรรมการไตรภาคี โดยเบื้องต้นทราบว่าทางคณะอนุกรรมการจังหวัดมีการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเฉลี่ยรค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ระดับ 5-8% หากความเห็นของไตรภาคีภาคเอกชนรับได้ และหากยึดตามกลไกที่ผ่านมาควรจะมีผลทางปฏิบัติในวันที่ 1 ม.ค. 66 ซึ่งเอกชนเองเข้าใจถึงความยากลำบากของผู้ใช้แรงงานที่มีภาระค่าครองชีพที่สูงแต่ผู้ประกอบการเองแต่ละรายก็มีศักยภาพที่ต่างกันและภาระต้นทุนต่างๆ ก็สูงขึ้นเช่นกัน โดยผู้ที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบมากสุดแต่ที่สุดทุกรายก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันหมด รัฐจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  

รวมทั้งค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.) ที่จะปรับขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยปรับไปสู่ระดับ 4.72 บาทต่อหน่วยนั้น หากชะลอได้จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะต้องยอมรับว่า ค่าไฟของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วแพงกว่า 30% ปีนี้เวียดนามประกาศตรึงค่าไฟตลอดปีระดับที่ 2.88 บาทต่อหน่วย ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของไทยในจุดนี้เสียเปรียบ ดังนั้นจึงอยากให้รัฐได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะภาคเอกชนเองพยายามบริหารจัดการต้นทุนทุกด้านให้มีประสิทธิภาพภาครัฐเองก็จำเป็นจะต้องบริหารต้นทุนผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกันก่อนที่จะพิจารณาปรับขึ้น    

ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอีก 0.25% ก็เป็นไปตามที่คาดไว้ซึ่งถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริหารได้ค่อนข้างดีเพราะไทยเองไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นแรงเช่นต่างประเทศเพราะมีบริบทที่ต่างกัน แต่การขึ้นดอกเบี้ยก็ย่อมส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  

นอกจากนี้ ส.อ.ท.เห็นว่า ภาครัฐควรจะต้องเข้ามาช่วยดูแลผลประทบการขาดแคลนซัพพลายเชน จากกรณีพิพาทบริเวณช่องแคบไต้หวัน ทำให้จีนงดส่งออกทรายดิบที่เป็นวัตถุดิบซึ่งอาจจะซ้ำเติมการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ที่มากขึ้นจากเดิมก็ประสบปัญหาจากกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครนอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ ส.อ.ท.กำลังศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเหตุการณ์ยืดเยื้อเพราะจะกระทบต่อภาคการผลิตเช่น ยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และจะมีผลต่อการส่งออกในระยะต่อไป.  

เอกชนกังวลค่าไฟ ค่าแรง ดอกเบี้ย พาเหรดจ่อขึ้นดันต้นทุนผลิตพุ่ง

admin