นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” โดยเชิญผู้บริหารเอกชน 10 แห่ง มาเสนอมุมมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคเอกชนอยากเห็นในนโยบายพรรคการเมือง เช่น ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน และการศึกษาไทย, เพิ่มการเข้าถึงระบบการศึกษาของเยาวชนด้วยเทคโนโลยี, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ และเชิญตัวแทนพรรคการเมือง 10 พรรคมาตอบและเสนอนโยบายของพรรค ซึ่งหอการค้าไทย ได้รวบรวมประเด็นเป็น 3 หัวข้อหลัก จัดทำเป็นสมุดปกขาวเสนอให้ทุกพรรคการเมือง ทั้งเรื่องของความเชื่อมโยง ที่อยากเห็นพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล ทำงานร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความโปร่งใส สุดท้ายคือ เรื่องความยั่งยืนที่อยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทำงานได้เร็ว ใช้งบได้ทันเวลา และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็วได้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวสรุปภาพเศรษฐกิจ ว่า เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย คือ ต้องโต มั่นคง และเสมอภาค โดยการว่างงานไม่ควรสูงกว่า 5% เงินเฟ้อไม่ควรสูงเกิน 4-5% หนี้สาธารณะไม่ควรสูงเกิน การมีเงินสำรองระหว่างประเทศเพียงพอ ความยากจนต้องหมดไป

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน และการศึกษาไทย ว่า ความสามารถแข่งขันของไทยอยู่อันดับ 40 โลก โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอยู่อันดับ 15 การลงทุนจากต่างประเทศด้านเทคโนโลยี ลดจาก 14% เหลือ 2% ดังนั้นต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาโดยนำเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ไทยกลับไม่นำมาเป็นวิชาหลัก เด็กในระบบการศึกษากว่า 7 ล้านคน ไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ ไทยจะแก้ปัญหาความท้าทายของโลกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการส่งเสริมลงทุนในต่างประเทศ ว่า ถ้าไทยโตได้เฉลี่ยปีละ 7% ใน 5 ขอทานหมดประเทศแน่ แต่วันนี้ของแพง จากต้นทุนการผลิตแพง ต้องเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม ต้องให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนมากขึ้น ต้องสร้างฮับอุตสาหกรรมให้เหมือนเซิ่นเจิ้นของจีน ดึงเงินลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ) เข้ามา สิ่งที่ขับเคลื่อนไทยต้องเป็นภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นไฮเทค แต่ถ้าต้องการมุ่งเน้นด้านการเกษตร ก็ต้องทำให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ กล่าวถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการว่า ประเทศอื่นเริ่มมีความแข็งแรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีแม่เหล็กดึงดูดอยู่มากมาย การรักษาความเป็นอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ยาก ไทยจำเป็นต้องรีแบรนด์ไทย สร้างเรื่องราว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดตั้งทีมไทยแลนด์ที่มีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มาร่วมมือกันสร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวในมิติใหม่เข้ามา          

เอกชนส่งหนังสือปกขาวถึงพรรคการเมือง

admin