Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành, để áp dụng từ ngày 1/7/2024, trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000-280.000 đồng tùy từng vùng.From: nhà cái casino online

Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Về danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết hiện nay, thực hiện theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, các trên địa bàn thành phố đang áp dụng mức lương tối thiểu theo 2 vùng.

Trong đó, vùng I áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.680.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/giờ. Vùng II áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.160.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ là 20.000 đồng/giờ.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn, để duy trì ổn định và tạo mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội không đề xuất điều chỉnh phân vùng hiện hành. Đồng thời, giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, nếu Nghị định mới được thông qua, mức lương tối thiểu vùng ở Hà Nội từ ngày 1/7 của vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II là: 4.410.000 đồng/tháng.

Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu bao nhiêu-

admin