เปิดใช้แล้ว! สะพานเชี่ยวไทรเชื่อมสองตำบลสะดวก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศก (สฎ.029) เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คลองชะอุ่น

Read more