เชิดชูเกียรติ ‘เจ้าสัวธนินท์’ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2567 แนะ 3 เคล็ดลับมีความสุขและแข็งแรง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 แก่

Read more